Startmeny  
Kontakt: Tel 0722-217569 Mail: info@bristab.se
 
Företag och kontorslokaler

Lösningar för företag
I Fastigheter där många personer rör sig dagligen finns ett behov av olika säkerhetslösningar. Allt från att skydda företagets lokaler på nätten med inbrottslarm, utrymma lokalen om rökutveckling uppstår med brandlarm till att ha en överblick över lokalen och dolda delar av lokalen med trygghetskameror eller kontrollera att obehöriga inte rör sig i lokalen med passagekontroll.

En komplett säkerhetslösning från Bristab Säkerhet innebär att vi tar hand om hela processen, från tanke till överlämnande av anläggning. Fokus ligger på beställarens önskemål och det kombinerat med vår kunskap av branschens krav och riktlinjer gör att det blir lätt och smidig affär där beställarens helhetsupplevelse är det viktigaste för oss

Vi erbjuder följande:

- Passagekontroll med digital anslagstavla

Med passagekontroll så kan företaget lätt administrera tillträde och ha en överblick över företagets lokaler, ge access till nya medarbetare samtidigt som anställda som har slutat tas bort ur systemet. På endel företag så finns även behovet av att avgränsa anställdas behörigheter till vissa utrymmen och med rätt lås på rätt utrymme så kan de anställdas känna trygghet och att bara behöriga personer uppehåller sig i företagets lokaler.

- Inbrottslarm och brandvarning
Med ett inbrottslarm kan du övervaka fastighetens yttre och inre skal. Om det sker ett inbrott, en ruta krossas eller en dörr lämnas öppen för länge så kan ansvarige på företaget få en notis om det och snabbt välja åtgärd. Inbrottslarmet kan även kompletteras med brandvarningssystem så att fastighetsägaren och de anställda snabbt får veta om rökutveckling uppstår och fastigheten behöver utrymmas.

Bristab Säkerhet är polisgodkänd larminstallatör och partnerföretag med Tempest Security så antingen kan företaget enbart köpa sitt larm till en engångskostnad eller välja till abonnemang med larmcentral och väktarutryckning

- Trygghetskameror
Med trygghetskameror på strategiska platser så kan företaget på ett enkelt sätt ge de anställda en tryggare arbetsmiljö samt övervaka de utrymmen som ligger undanskymda både som brottsförebyggande åtgärd men även som bevis vid en rättegång

- Porttelefon med öppnaknapp

En porttelefon kombinerad med passerkontroll gör så att du kan hålla dörren låst för obehöriga samtidigt som du på ett enkelt sätt kan släppa in besökare och med tagg så förenklar du även nyckelhanteringen för de anställda och kan på ett smidigt sätt programmera bort personer som har slutat eller inte längre ska ha tillgång till företagets lokaler.

Utöver säkerhetslösningar så erbjuder vi även

- Nätverkslösningar
Nyinstallation och vidaredragningar av datauttag, fiber m.m

- Konferensrum
Installation av konferensbord med multiuttag till nätverk, el och skärmar
Montering av projektor, datorskärmar, accesspunkter m.m

Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök eller samtal med våra säkerhetskonsulter så att vi tillsammans kan gå igenom era behov